Krkonošské pralesy II

Výlet na chatu Herlíkovka. 21.září až 23.září jsme v společnosti podnikli výlet do Krkonoš do úbočí Jizerských hor. Šlo se po vrstevnici, která nebyla značená. Vedl nás pan Václav Jansa z KRNAPu a byla to posledních výprav letošní rok. Cestou jsme míjeli stromy jako smrk a buk, sem tam břízu a cesta byla zakončena pěkným kamenným vodopádem. Šli jsme skrz oborou, která je v zimě velice důležitá pro vysokou zvěř, protože se zde mohou najíst sena, které by jinde bylo přikryté sněhem. Pan Jansa nás také seznámil s hospodařením v lese napadeném kůrovce v různých zónách národního parku.

Cestou nazpět nás vzal stopem místní usedlík, který byl velmi hovorný a povídal o tom, jak se zde žije.

Druhý den jsme byli na vycházce v okolí Herlíkovic. Obešli jsme vlastně Strážná šli jsme po cestě i poli kde se pásl skot. Moc jsme si jich nevšímali, když na nás zespoda stráně začal křičet chlap, že tam nemáme co dělat ať jdeme jinudy, ale nikdo si ho moc nevšímal, jiná cesta tam totiž nevedla. Nakonec jsme si vyšlápli cestu po silnici a šlapali po ní asi 1 km až na rozcestí, kde jsme odbočili doleva, když nás chytil déšť vzali jsme si rychle pláštěnky a my pospíchali do chatky zpět do tepla a sucha.

O.Čermák