Sázení stromků v Drastech

Tak takhle už vypadá plácek, kde jsme před měsícem prováděli vykopávky

Takhle jsme ráno začínali. A protože jsme první tři stromky museli po usazení zase vykopávat, začali jsme víc měřit. Ve směru podél cesty jsme napnuli provázek a v kolmém směru (abychom měli takový pravidelný špalír) jsme vizuálně poměřili místo usazení stromků vlevo a vpravo.

Po třetí řadě už nám to začalo jít …

Ke kořenům jsme dali lepší zeminu a tři tablety výživy… a kolem zasazených stromků začali chlapi zatloukat kůly, abychom pomohli stromku udržet si rovný růst.

Každý pomáhal… a ani jsme se nenadáli a bylo poledne

Pochválili jsme si práci a zdravě hladoví jsme šli na oběd.

Dostali jsme buřty, sekanou, chleba, rohlíky, hořčici a také donuty, modlitba a radost ze setkání podobně zaměřených lidí nás obohatilo stejně jako jídlo

Po obědě s neztenčenými silami jsme navázali kde jsme skončili

a kolem třetí hodiny byly všechny stromky zasazené 🙂 A považte, byly opravdu v jedné linii.

Nezbývá než doplnit kůly, přivázat k nim mladé stromky a obalit je jutou

Jak to dopadlo nám třeba někdo doplní…