Činnost spolku

Činnost spolku

(Výňatek ze stanov)

 • Spolek je založen za účelem organizování a podpory aktivit zaměřených zejména na duševní, ale i tělesné zdraví lidí a poznávání a ochranu přírody – životního prostředí.
 • V rámci této své činnosti spolek
  • Přibližuje přirozeným způsobem souvislosti péče o duši a o přírodu spojenou s pohybem a tvořivou činností. Pracuje a spolupracuje na průzkumu (výzkumu) a vzdělávání v oblasti duševního i tělesného zdraví a přírody. Podporuje zejména pozitivním lidským přístupem, vstřícností, otevřeností a úctou občany nejen zdravé, ale i nemocné, postižené, lidi v krizi i jejich blízké
  • Pořádá kulturní, sportovní a společenské akce, přednášky, semináře a vzdělávací kurzy
  • Organizuje kroužky pro děti i dospělé, pobyty v přírodě, výlety, ekologické aktivity
  • Informuje a vydává časopis o činnosti spolku (podle aktuální potřeby)
  • Podporuje tvořivou a zájmovou činnost vedoucí ke zlepšování zdravotního stavu a životní pohody účastníků (spojenou i s prodejem vlastních výrobků)
  • Podporuje setkávání lidí s podobnými zájmy a pomáhá jim s nalezením vhodného zaměstnání, popř. je i zaměstnává
  • Snaží se o odbourávání předsudků vůči lidem s psychickými problémy
  • Podílí se na zajištění a péči o prostory, kde probíhají aktivity spolku