Lednový výlet do Příbrami

S Magdou jsme se sešli po 12 – té hodině nedaleko náměstí TGM, kam jí doprovodila kamarádka. Po přivítání se v novém roce, jsme se vydali na Svatou Horu. Cestou jsme se zastavili na náměstí u vánočního stromu, kde Magda obdivovala dřevěný betlém. I když počasí nebylo zrovna přívětivé, naše cesta pokračovala ke Svatohorským schodu, při jejichž výšlapu jsme se i zahřáli. Na Svaté hoře jsme se prošli. Prohlédli malby v ambitu, kaple a v samotném středu baziliku, v níž jsme si daly pauzu na odpočinek. Byl to hezký výlet.

Martin V.