Na Keltské hradiště Závist

V sobotu 21.dubna jsme vyrazili na výlet na Keltské hradiště  Závist, které leží na kopci na druhém břehu Vltavy nad Zbraslaví. Atrakce začala v zookoutku, kde byli sovy, a krásní divočáci. Přestože bylo docela teplo, šli jsme ve stínu právě vyrašených stromů docela svižně i do kopce. Na vrcholku jsme se naobědvali každý ze svých zásob a intuitivně našli cestu k již zasypaným zbytkům hradiště. Cestou dolů jsme obdivovali výhledy a jarní rostlinstvo, zejména orseje, jaterníky, dymnivky i světloučce zelené stromy a keře. Podle botanického určení jsme šli habrovou doubravou. Cestou domů jsme se stavili ještě v hospodě U přístaviště ve Zbraslavi a doplnili kalorie a celkem si i pochutnali. Výlet se vydařil díky dobrému kolektivu. Byli to lidé, kteří si na nic nehráli a nezkazili žádnou srandu.